z

Cultuur

Expositie Cultuurroute 2014 Loon op Zand

The exhibition took place in Loon op Zand during a cultural route with more people having their creative work being exposed. 

First of all I would like to thank all the people that visited me during the one day exposition on the 7th of September. In total there where more then 500 visitors during the this day. I was especially very happy to see about 20 people that have been my clients at some point in the last few years. Also some good friends visited the exposition and I am very thankful for there support. Even more now I am going of being a fulltime Photographer. 

People bought my postcards and and asked if I would like to sell large prints of the images. Of course this is possible because still the best thing for photography or art is to show on a wall. Now I have created a Fine-Art Print page where you can roder prints from different subjects and locations.

Some images of the exposition:

Occupy, Beursplein Amsterdam

28-11-2011
Occupy Utopia Amsterdam
About; Occupy, Amsterdam, Beursplein, New York,

Occupy, inmiddels een wereldwijde beweging waarbij het afkeuren van het huidige economische systeem, het kapitalisme centraal staan. Op vrijdag 25 december besloot ik dat het hoog tijd werd dat ik Occupy Amsterdam ging bezoeken en vastleggen.

De Occupy beweging

Occupy is ontstaan vanuit een Amerikaanse protestbeweging in begin 2011. De beweging leidde tot Occupy-protesten wereldwijd en is geïnspireerd door de Spaanse 15 mei-beweging en de Arabische Lente. De doelen van de beweging zijn niet eenduidig. Opmerkelijk is dat mensen van verschillende politieke stromingen en gezindten zich tot deze beweging aangetrokken voelen. De demonstranten protesteren tegen de hebzucht van Wall Street en andere grote financiële instellingen. De hebzucht in de financiële sector beschouwen zij als een van de belangrijkste oorzaken van de financiële crisis waarin de wereld sinds 2008 terecht is gekomen. De Occupy-beweging wordt gevoed door een sterk gevoel van onbehagen over de bestaande economische ongelijkheid in Amerika en elders, de afbraak van sociale en economische verworvenheden en de (vermeende) onzichtbare macht van het multinationale bedrijfsleven over de politieke besluitvorming die in toenemende mate ook als een bedreiging voor de democratie wordt beschouwd. We are the 99% is een veel gebruikte leus waarmee de demonstranten de economische ongelijkheid tussen de rijkste 1% van de V.S en de resterende 99% bekritiseren.Andere leuzen zijn: Banks get bailed out, we get sold out!This is what democracy looks like! en Whose streets? Our Streets!