FAQ

Werkwijze fotoshoots en bruids-reportages

Onderstaand een algemene werkwijze.

Planning

Ben ik nog beschikbaar ? Stuur een email om zo spoedig mogelijk je data te bespreken.

Kennismakingsgesprek

Hierbij zullen we je wensen doornemen, vertel ik hoe ik te werk ga en neem ook voorbeeld werk mee om te bekijken Naar aanleiding van ons gesprek zal ik een passende offerte uitbrengen.

Opdrachtbevestiging

Wanneer je akkoord gaat met de offerte krijg je een opdrachtbevestiging van mij met daarin een samenvatting van de gemaakte afspraken. De opdracht is definitief als je een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag overmaakt. Deze wordt natuurlijk verrekend met de eindfactuur.

Na de fotosshoot of bruiloft

Ongeveer 2 weken na de shoot of bruiloft ontvang je de foto's digitaal. Wanneer je een album besteld heb zal ik je tevens een voorstel album sturen waar we nog 2 keer door jou aangegeven wijzigingen op door kunnen voeren. Graag zou ik achteraf enkele foto’s gebruiken op mijn website, blog en Facebook. Zo kan ik klanten en bezoekers mijn werk presenteren.  Als jullie liever niet willen dat ik jullie foto’s gebruik geef dit dan van te voren duidelijk aan.

 

 

Voorwaarden, auteursrecht,
copyright & gebruikslicenties


Website en Content:

Alle content van deze website is eigendom van Pim Horvers Photography en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Foto's, tekst en overige content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds worden gebruikt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker.

Gebruiksovereenkomst:

De aankoop van een losse foto gaat gepaard met een licentieovereenkomst voor het gebruik van de foto. Tenzij anders overeengekomen is het toegestane gebruik beperkt tot gebruik binnen de privé-sfeer en persoonlijke doeleinden. Voor commerciële doeleinden dienen een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de fotograaf alsmede een passende vergoeding te worden overeen gekomen.

Met de overdracht van beeldmateriaal, in welke vorm dan ook, wordt geen afstand gedaan van het auteursrecht. Het publiceren van foto's door anderen dan de fotograaf is niet toegestaan, noch mogen foto's mogen aan derden worden aangeboden. Foto's mogen niet worden gebruikt voor fotowedstrijden, virtuele spelletjes of andere toepassingen die niet binnen de bedoelde privé-sfeer vallen.

Foto's voor uw eigen publicatie:

Van iedere in uw opdracht gemaakte hoge resolutie foto die u koopt, ontvangt u tevens een verkleind en gesigneerd exemplaar. Deze bestanden zijn geoptimaliseerd voor WWW gebruik en mogen in ongewijzigde vorm en voorzien van naamsvermelding worden benut op uw eigen (vanzelfsprekend niet commerciële) Website, Facebook, Blog, Twitter e.c.t.

Auteursrecht & Portretrecht volgens de Nederlandse wet:

De maker van een foto, hierna te noemen de fotograaf, is ten alle tijden de rechthebbende over het door hem of haar gemaakte materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gebeurd of niet. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen blijft het beeldmateriaal eigendom van de fotograaf. Eventuele vermeldingen van het eigendom (zoals een watermerk of © melding) zijn niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. Het auteursrecht is van kracht zolang de maker leeft en blijft tot zeventig jaar na zijn of haar dood in handen van de erfgenamen.

Het auteursrecht geeft de rechthebbende het exclusieve recht om zijn of haar werk naar eigen inzicht te bewerken en in te zetten voor commerciële en/of promotionele doeleinden.

Het portretrecht is alleen van kracht bij beeldmateriaal dat in opdracht is gemaakt. In tegenstelling tot mensen hebben dieren volgens de Nederlandse wet geen portretrecht. Dit betekent dat foto's van uw huisdieren door de fotograaf mogen worden gepubliceerd in zowel promotionele als ook commerciële publicaties.

Portfoliowerk:

Zo nu en dan maakt Pim Horvers Portfoliowerk vanuit eigen of gezamenlijke ideeën. Hierbij kunt u tot 100% korting op een reportage krijgen. Dit betreft dus portfoliowerk.

In deze reportages gaat fotograaf Pim Horvers met u in overleg over de doelstellingen van de samenwerking.  Een bijkomstigheid is dat u een overeenkomst tekent voor uzelf of uw kinderen, dat de foto's gebruikt mogen worden door de fotograaf. Wanneer u instemt met een portfolio-reportage stemt u dus in met eventuele (al dan niet commerciële) publicatie. Afspraken voor portfolio aanbiedingen kunnen in overleg worden gemaakt.

Algemene Voorwaarden:

Wanneer u Pim Horvers inhuurt voor een reportage geeft u automatisch aan op de hoogte te zijn van de voorwaarden en het auteursrecht en deze te respecteren. Deze voorwaarden worden ten allen tijden met de offerte verzonden om u hier extra op te attenderen. 

Op alle rechtsbetrekkingen van 'Pim Horvers Photography' zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005 en welke u op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Bron: Beroeps Fotografen Federatie Nederland

© PIMHORVERSPHOTOGRAPHY.COM  – ALL RIGHTS RESERVED