z

Occupy

Occupy, Beursplein Amsterdam

28-11-2011
Occupy Utopia Amsterdam
About; Occupy, Amsterdam, Beursplein, New York,

Occupy, inmiddels een wereldwijde beweging waarbij het afkeuren van het huidige economische systeem, het kapitalisme centraal staan. Op vrijdag 25 december besloot ik dat het hoog tijd werd dat ik Occupy Amsterdam ging bezoeken en vastleggen.

De Occupy beweging

Occupy is ontstaan vanuit een Amerikaanse protestbeweging in begin 2011. De beweging leidde tot Occupy-protesten wereldwijd en is geïnspireerd door de Spaanse 15 mei-beweging en de Arabische Lente. De doelen van de beweging zijn niet eenduidig. Opmerkelijk is dat mensen van verschillende politieke stromingen en gezindten zich tot deze beweging aangetrokken voelen. De demonstranten protesteren tegen de hebzucht van Wall Street en andere grote financiële instellingen. De hebzucht in de financiële sector beschouwen zij als een van de belangrijkste oorzaken van de financiële crisis waarin de wereld sinds 2008 terecht is gekomen. De Occupy-beweging wordt gevoed door een sterk gevoel van onbehagen over de bestaande economische ongelijkheid in Amerika en elders, de afbraak van sociale en economische verworvenheden en de (vermeende) onzichtbare macht van het multinationale bedrijfsleven over de politieke besluitvorming die in toenemende mate ook als een bedreiging voor de democratie wordt beschouwd. We are the 99% is een veel gebruikte leus waarmee de demonstranten de economische ongelijkheid tussen de rijkste 1% van de V.S en de resterende 99% bekritiseren.Andere leuzen zijn: Banks get bailed out, we get sold out!This is what democracy looks like! en Whose streets? Our Streets!