z

General

Interculturele samenwerking tussen West-Europese en Aziatische culturen

26-04-2010
Interculturele samenwerking tussen West-Europese en Aziatische culturen
over; cultuur, azie, europa, samenwerking, verschillen, interculturelesamenwerking

Waarom dit onderwerp op mijn blog?

Tijdens het volgen van de opleiding "Human Resource Management and Career Development" aan de Fontys hogeschool te Tilburg, heb ik me zowel individueel als in groepsverband meerdere malen verdiept in de uitdaging rondom interculturele samenwerking. Dit betreft voornamelijk de samenwerking tussen Nederlandse (West-Europese) cultuur en de Aziatische cultuur. Hierbij komt dat ik sinds twee jaar werkzaam ben bij een Taiwanese organisatie. Hiernaast heb ik een brede interesse voor landen en de diversiteit tussen mensen en culturen. In dit stuk en toekomstige stukken willen ik op een beknopte wijze een beeld geven van mijn rvaringen en bevindingen naar aanleiding van onderzoek. Opmerking zijn meer dan welkom en deze graag plaatsen doormiddel van een reactie onderaan dit artikel. 20091003-IMG_4179

Wat zijn culturele verschillen?

Vaak gaan we ervan uit dat de geldende waarden en normen wel bekend zijn en gaat de discussie over mensen die zich niet genoeg aantrekken van die waarden en normen, of over de vraag hoe je anderen kunt aanspreken op hun gedrag. Maar in sommige situaties zijn de normen en omgangsvormen van elkaar onbekend. Dit zorgt ervoor dat mensen elkaars intenties niet juist interpreteren, er miscommunicatie optreedt en een gezamelijk doel uiteindelijk niet wordt behaald.

Hoe komen culturele verschillen tot stand

Eenieder groeit op met de waarden, normen, gewoonten, maatschappelijke context, geloof en gedrag van de eigen leefomgeving. In de opvoeding worden deze aspecten in de persoonlijkheid ingesleten en zorgen ervoor dat gedragpatronen welke hier sterk van afwijken opvallen. Door deze verschillen in culturele aspecten en eigenschappen wordt er uitgegaan van andere waarden, normen en gedragingen. Deze verschillen kunnen leiden tot onderscheid, miscommunicatie, onbegrip en conflicten. De oorzaak van deze problematiek in een organisatie kan gezien worden als een totaal andere werkwijze met hetzelfde doel voor ogen, het genereren van omzet. De verschillende kijk op de weg naar het doel, gebeurtenissen en de hieraan gerelateerde acties kunnen leiden tot problemen.

Het belang bij het inzicht krijgen in interculturele problematiek

Door de globalisatie ontstaan er steeds meer samenwerkingsverbanden tussen Aziatische en (West-) Europese organisaties. Hierbij komen vaak de cultuurverschillen naar voren als een belemmering voor de samenwerking en belangrijker nog, de organisatie resultaten. De verschillen in waarden, normen en gewoonten maken deze samenwerking vaak lastig en leveren problemen op omdat mensen in veel gevallen weinig inzicht hebben in elkaars cultuur. Vanuit deze gedachte en onze persoonlijke ervaringen is deze constatering voor velen een uitdaging geworden om verder te onderzoeken en tot aanbevelingen te komen in het bevorderen van deze samenwerking.

Wat zijn gevolgen van het tekort aan inzicht?

Een samenwerking bemoeilijken het een (globale) organisatie om tot winstgevende resultaten te komen. Tevens kan dit leiden tot een belemmering op de lange termijn in de organisatie. Wanneer er niet vanuit elkaars kracht samengewerkt wordt kunnen de culturele  verschillen de boventoon gaan voeren. Beide (of meerdere) personen van een verschillende afkomst kunnen zich hierdoor niet geaccepteerd of zelfs buitengesloten voelen. Dit zal als een belemmering optreden in de samenwerking in de overdracht van kennis en vaardigheden. Gezamenlijke doelstellingen vormen dan niet meer de boventoon maar individuele en apparte groepsdoelstelling (culturele eenheden) nemen de overhand. 

Aspecten van de problematiek?

De problematiek bestaat uit verschillende culturele aspecten zoals waarden, normen en gedragingen. Deze culturele aspecten zijn verschillend per culturele groep. Wanneer er over dit onderwerp geschreven is wordt de Aziatische cultuur in veel gevallen geanalyseerd vanuit een globale benadering. Niet alle Aziatische culturele groepen kunnen hier, vanuit een gebrek aan inzicht, in terug gevonden worden maar in veel gevallen gelden de conclusies hier in zekere mate voor. De West-Europese bevolking heeft tevens eigen culturele groepen met eigenschappen en wordt dus ook in een bepaalde mate gegeneraliseerd. 

Probleemstelling

“Verschillen in culturele aspecten zoals: waarden, normen, opvattingen en gedragingen leiden tot inefficiëntie en ineffectiviteit in de samenwerking tussen Aziatische en west Europese cultuur.“

Toelichting

Inefficiëntie: (doelmatig op een economische manier)

Vanuit de Aziatische organisatie cultuur wordt er vanuit inzicht en ervaring in veel gevallen op een adhoc wijze invulling gegeven aan een functie en wordt er zorg gedragen voor bijkomende verantwoordelijkheden. Omdat er weinig gesproken wordt over de achterliggende strategie hebben West-Europeanen vaak moeite hier aansluiting bij te vinden aangezien deze de voorkeur hebben hier concreter inhoud aan te geven. Deze vorm van miscommunicatie zorgt ervoor dat vaak niet dezelfde richting gekozen worden en er meer tijd nodig is tot het gewenste resultaat te komen. Tevens zijn systemen en structuur in een Aziatische organisatie ondergeschikt wat in West-Europese benadering er in veel gevallen voor zorgt dat er meer handelingen verricht moeten worden om tot resultaat te komen.

Ineffectiviteit: (ondoelmatig)

Er worden geen goede resultaten op de gestelde doelen. Uit ervaring blijkt dat er in Aziatische organisaties op veel gebieden vanuit inhoudelijkheid gestuurd wordt op doelen en aan de hand hiervan wordt gecommuniceerd. Wanneer een dergelijk inhoudelijk kader ontbreekt komt vaak naar voren dat het voor West-Europeanen erg moeilijk is de gewenste weg naar het realiseren van de desbetreffende doelstelling voor ogen te krijgen en tot resultaten te komen. 

Kunst aan zee

19-08-2009
Kunst aan zee
over, fotografie, zee, en kunst

Nog voordat ik afgelopen vrijdag naar de Bronx Rock Invitational ging zou ik bij mijn goede vriend Patrick langs gaan. Deze week ging Patrick en zijn opening van zijn kunstobject van start en was dit een mooi moment om weer eens bij te kletsen. Meer over zijn vormen van kunst met bloemen en meer vind je hier. Naast de floralart bleek er ook nog een mooie ondergaande zon te zijn wat bij het avondlicht een prachtig beeld opleverden. Natuurlijk moest dit met de camera vastgelegd worden. De eerste foto van de vlinder, is een van de eerste die ik met de 40d maakte en heb ik aan de slide toegevoegd.

De m42 ring en lenzen aankoop

30-07-2009
De m42 ring en lenzen aankoop
Over lenzen, m42 ring, Secondhand camera's, fotografie uitrusting en apparatuur

Ik had besloten er geen lens bij mijn Canon 40d te kopen en met een m42 ring en analoge lenzen te gaan fotograferen. Voor zeer weinig geld heb je via Marktplaats en bv. bij Secondhand Cameras in Enschede veel mogelijkheden.

Uiteindelijk heb ik via Marktplaats en bij Secondhand Cameras de volgende lenzen gekocht.

  • 50 mm f1.8
1
  • 35 mm f2.8
  • 700 mm f8

Mijn oude fotografie uitrusting en apparatuur

Voordat in 3 Juni 2009 al mijn fotografie apparatuur werd gejat, had ik in de jaren ervoor mijn collectie fotoapparatuur rondom mijn Canon 350D langzaam aan uitgebreid. Uit nostalgie en voor mijn eigen referentie hieronder een opsomming.

Lenzen •    Canon 18-55 mm 3.5 - 5.6 II •    Canon 50 mm 1.8 II •    Canon 28-105 mm 4 - 5.6 •    Canon 70-300 mm 4 - 5.6 III USM •    Tokina 12-24 mm 4 ATX-Pro

Voor mij was de zeer lichtgevoelige 50mm lens een openbaring aangezien ik hiermee op een natuurlijke manier een mooie vervaging kan vastleggen en in lichtarme omstandigheden nog steeds een goed resultaat krijg zonder dat er met een extreem hoge iso waarde veel ruis optreed.

Flitser

  • UV B+W
  • Polarisatie Hoja Super Pro 1

Wacht in spanning

25-06-2009
Wacht in spanning
Over verzekeringsmaatschappijen, gestolen en nieuwe fotocamera's

Het wachten is slechts nog op de verzekeringsmaatschappij. Is het stilte voor de storm? Reken maar op niets. Het zal er wel vanaf hangen of mijn fotografie weer op kan pakken.

Een bijzonder iets vind ik wel (wat ik graag wil delen) is dat ik al van verschillende vrienden en grote broer een camera te leen aangeboden heb gekregen. Erg fijn dat er mensen zijn die bewust willen delen. Gelukkig kan ik hierdoor tussentijds nog wat bezig blijven.

Studie

Mijn studie vergt op dit moment nog wat extra tijd en energie dus me hier voor de zomer nog wat meer op richten kan geen kwaad.

Nieuwe camera?

Ik denk ondertussen rustig na over de aanschaf van een 'eventuele' nieuwe camera. Kun je me advies geven over de aanschaf van een Canon eos 500 of de Canon 40d, dan hoor ik het heel erg graag! Ook de keuze tussen Canon en Nikon is weer mogelijk aangezien ik mijn uitrusting weer opnieuw op moet gaan bouwen. Tips of voorkeuren? Laat het me weten….

Een andere wending in Frankrijk

18-06-2009
Een andere wending in Frankrijk
Over diefstal, politie en andere ellende in Frankrijk

Na twee weken toch maar even het bericht dat mijn vakantie anders is gelopen dan gepland. Na twee dagen heerlijk gefietst te hebben zijn haast al mijn spullen uit mijn auto gestolen. Zo ongeveer op mijn fiets na is is alles weg. De fiets dan nog een meevaller te noemen.

Het kwam zo...

Na de Col Angel en een in de buurt liggend dal gefietst te hebben ging ik voor een duik naar het meertje in het dorpje la roche de rame. Ik parkeerde zoal altijd op de gemeente parkeerplaats. Na een duik van tien minuten terug gekomen bij mijn auto zag ik al aan het glas dat het goed mis was. Bij het restaurant aan het meertje heb ik direct gevraagt de politie te bellen. Ze kwamen snel, maakte een foto en we spraken de andere morgen op het bureau af. Na de avond in het plaatselijke café bijgekomen Te zijn haalde ik de andere morgen het politierapport op en liet vervolgens mijn ruit afplakken bij een garage.

Mijn vakantie zin was wel over en besloot direct terug te rijden. Volgende keer beter zullen we maar zeggen....

Eerste Blogpost op pimhorvers.nl

25-05-2009
Eerste Blogpost op pimhorvers.nl
Nieuwe site online over: fotografie, klimmen, bergsport, mountainbike, wielrennen, buitensport
Dit is mijn eerste blogpost en er gaan er vast nog meer volgen over de avonturen die ik beleef. Met hulp van mijn (geek) broeder is deze site vanuit eerdere versies een complete site geworden. Makkelijker te onderhouden en je dus ook regelmatig nieuwe informatie kan verwachten over 'alles' wat mij bezig houd … .